VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – FÖRETAG

Svar på vanliga frågor för företag

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande våra företagssamarbeten. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Genom att stötta Städa Sverige gör ni både en stor insats för miljön och för svensk ungdomsidrott. Nedskräpningen är ett stort problem i samhället och påverkar både djur, natur och människor negativt. Varje plockat skräp innebär en vinst för samtliga.

En vinst för alla är det också när ungdomar är aktiva och engagerade i idrott inom föreningslivet. Men att idrotta kostar pengar. Genom att städa med Städa Sverige ges föreningar och lag en ersättning som de kan använda till sina behov  att uppfylla drömmar om inspirerande cuper och läger, köpa träningskläder som stärker lagkänslan eller möjliggöra för alla att vara med!

Städa Sverige är en organisation utan vinstintresse. Vår medlemmar och ägare är uteslutande ideella idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Vi är idrottens miljöorganisation.

Vi organiserar omkring 1 100 städningar varje år och deltagande ungdomslag får en ekonomisk ersättning för sin insats. Under 20223 gick nära 8,8 miljoner kronor ut i ren föreningsersättning. Andra exempel på kostnader är utveckling av miljöutbildning, material och städutrustning till deltagarna. För att kunna driva Städa Sveriges verksamhet året runt har vi ett påslag på cirka 20 procent.

En idé föds! Antingen hos oss eller er. Vad är målet och syftet med projektet? Var och när ska vi städa och ska vi göra mer än bara städa? Hur många föreningar ska engageras/delta? Städa Sverige vidareutvecklar idén utifrån era önskemål, ser över det praktiska upplägget och tar fram en offert.

Ja och gärna! Samla personalen, låt lokala ungdomslag hjälpa städutbilda er och sätt igång! Att städa tillsammans är bra och tänkvärd teambuilding och tydliggör internt ert stöd till Städa Sverige. Många av våra nuvarande partners, både företag och privatpersoner, städar med oss idag.

Ja! Städa Sverige fyller årligen omkring omkring 25 000 gula säckar med skräp från naturen och under 2023 engagerade vi 26 119 deltagare i kampen mot skräpet. Det hade inte varit möjligt utan våra partners. Genom att stötta oss gör ni inte bara en insats för miljön – ni stöttar även den lokala ungdomsidrotten.

 • Ni stöttar och möjliggör all vår städning: utmed vägar, rastplatser, cykelvägar, kommun- natur- strand- kust- och vattenområden.
 • Ni får medieutrymme på vår hemsida, i dags- och fackpress samt sociala kanaler.
 • Ni får diplom och nyhetsbrev.

 • Eventstädning med 10-100 lag med 200-2 000 lokala ungdomar, dressade i profilerad städutrustning.
 • Städningen kan ske lokalt, regionalt eller nationellt.
 • Ni får medieutrymme på vår hemsida, i dags- och fackpress samt sociala kanaler.
 • Vi koordinerar med kommun och föreningar, tar fram städområden, tillhandahåller utbildning och skräpanalys samt säkerställer sortering och säckhämtning.
 • Vi sammanställer städningens resultat och sköter utbetalning till medverkande föreningar.

 • En rolig och teambuildande aktivitet där ni njuter av frisk luft samtidigt som ni gör en konkret insats för miljön!
 • Samla personalen, boka av 1-3 timmar i kalendern och städa exempelvis ett naturområde i närheten av kontoret.
 • Era volontärtimmar förgylls av lokala föreningsungdomar som städutbildar och tar er igenom dagen från start till mål.
 • Vi koordinerar med kommun och föreningar, tar fram utbildning och profilerad städutrustning samt säkerställer säckhämtning.

För företag

Gillar du upplägget där lokala ungdomar städar naturen kan du stötta verksamheten med köp av ett miljöpaket. Du kan också finansiera ett eget städprojekt.

Swish

Du kan också stötta vår verksamhet genom att swisha valfritt belopp till nummer: 1230693846.