Älvstädningen 2018

Älvstädningen är ett hållbarhetsprojekt som Städa Sverige och Fortum sedan 2013 bedrivit tillsammans utmed några svenska älvar. 2018 deltog över 1 800 idrottsungdomar från 75 föreningar i projektet, liksom vår ambassadör, OS-guldmedaljören Björn Ferry. Tillsammans städade de längs Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.