Städning under ytan

Städa Vatten är ett av våra viktigaste, och mest spektakulära, miljöprojekt. Städningen sker nämligen under vattnet, exempelvis vid populära bryggor eller under stadens broar, och arbetet utförs av certifierade sportdykarföreningar. Genom åren har vi plockat upp allt från cyklar till mängder av plastföremål och också hittat en stor mängd dumpade oljetunnor som därefter bärgades.