Startskottet för Älvstädningen i samarbete med Fortum sker i helgen där ett 30-tal föreningar kommer städa längs älvkanten. Under sammanlagt fyra helger i sommar kommer ungdomar från lokala idrottsföreningar att plocka skräp längs med Dalälven, Ljusnan, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden.

-Det är femte året i rad som vi samarbetar med Städa Sverige för att städa skräp längs med de älvar där vi har verksamhet. Vi stöttar lokala idrottsföreningar som får göra något så meningsfullt som att ta hand om närmiljön mot en ersättning. Vi har vattenkraftverk längs med dessa älvar och det är viktigt att hålla naturen ren, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

Nedskräpningen har en enorm påverkan på miljön och bara i Sverige slängs ca 9000 ton skräp varje år, mycket av det hamnar i våra sjöar och vattendrag. Sedan projektets start har mer än 130 skräp plockats och engagerar ett par tusen ungdomar varje år. Idrottsföreningarna får möjlighet att göra en konkret insats för miljön där de bor vilket uppskattas hos många.

Helgen den 17-18 juni sker första städningen kring Dalälven där mer än 800 ungdomar och ledare kommer att plocka skräp för att göra en insats för miljön. Tillsammans med Älvstädningens ambassadör Björn Ferry kommer Städa Sverige och Fortum finnas på plats i vissa kommuner där städning sker. För mer information om när vi städar de olika älvarna, gå in på fortumframtiden.se/alvstadningen-2017.

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där vi verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under fyra helger sommaren 2017 plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.

För mer information, kontakta:
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45
Erika Svensson, Projektledare Städa Sverige, erika.svensson@stadasverige.se, 070-324 29 26

Städa Sverige är en av idrottsrörelsen helägd ideell organisation där ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I snart 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 300 ton upplockat skräp per år.