Varje år bidrar tusentals ideella ledare till Städa Sveriges verksamhet när de förbereder, utför och rapporterar sin förenings städning. Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar idrottssverige.

Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till att finansiera laget eller föreningens verksamhet. De ser också till att konkreta insatser görs för att förbättra närmiljön i områden där föreningen utöver sin idrott. Städa Sverige uppmärksammar just dessa ledare och 2015 instiftade vi ett årligt stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:
– Svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden
– Tagit stort ansvar i en lokal förening

Medlemsförbund i Städa Sverige och deras medlemsföreningar kan nominera föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2022.

Nomineringar mailas till mats.wesslen@stadasverige.se senast fredag den 10 mars 2023.

Nominering ska innehålla följande:
– Kontaktuppgifter
– Vem som nomineras
– Vilka föreningar/förbund den nominerade är engagerad i
– Vem står bakom nomineringen samt motivering till varför den nominerade ska få stipendiet.

Stadgar för Städa Sveriges ledarstipendium kan du läsa HÄR.