Se hit! Nu är andra avsnittet i vår serie Älvakademin med Björn Ferry och Maja här. En serie i fyra delar där andra avsnittet handlar om sortering och säkerhet.

I ”Städa säkert och sortera rätt” berättar Björn Ferry och Maja om hur vi gör när vi städar. Som Sveriges största operativa miljöorganisation är det av yttersta vikt att våra deltagare vet HUR de ska städa och sortera på ett säkert sätt.

Älvstädningen är ett samarbete med Fortum sedan 2012 som involverar över 2000 ungdomar och ett 70-tal föreningar som tillsammans städar upp längs med Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Kommande avsnitt har alla ett eget tema och är en del av det utbildningspaket som samtliga älvstädare tillgodogör sig inför sin städdag. Fler avsnitt släpps löpande under juni i våra kanaler, håll koll detta vill du inte missa.

Skapat för älvstädare, intressant och lärorikt för alla.