I helgen går startskottet för Städa Kust 2021 då tusentals idrottsungdomar rensar Sveriges kust från skräp. Den svenska kusten är fortfarande hotad av stora mängder plastskräp som flyter i land. Bara under förra årets premiär plockades skräp som fyllde totalt 1 697 gula Städa Sverige-säckar. I år är intresset bland idrottsföreningarna att vara med och göra samhällsnytta större än vanligt då många drabbats ekonomiskt av pandemin. Rekordmycket skräp väntas därför samlas in längs våra kuststräckor.

Städa Kust går ut på att så många idrottsföreningar runt om i Sverige som möjligt mot ersättning till klubbens eller lagets kassa städar en bestämd kuststräcka. Förutom att det ger en positiv miljöeffekt på såväl kort som lång sikt, innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse. Och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön.

– Det är en mycket viktig insats de städande ungdomarna gör. Situationen längs den svenska kusten och speciellt västkusten är svår, med stora mängder skräp som flyter i land och blandas med det skräp som lämnas kvar av besökande. Under de år som Städa Kust funnits har enorma mängder samlats in, men behovet tar tyvärr aldrig slut, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Tolfte året med kuststädning

Bakom projektet står idrottens miljöorganisation Städa Sverige och tusentals idrottsungdomar. Städa Kust arrangeras för tolfte gången och inleds i helgen med kuststräckan Strömstad-Höganäs. Under våren och sommaren fortsätter städningen utmed hela svenska kusten. Den avslutas sedan i september under International Coastal Cleanup Day – Strandens Dag.

Vid den inledande städningen är det ungdomar från 90 lag och föreningar som städar längs västkusten. Städhelgen görs möjlig av kommuner längs kusten, Västkuststiftelsen, Pantamera, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän samt Hogia.

– Efter ett år när cuper, event och försäljningar av olika saker har ställts in är många idrottsklubbars kassor ansträngda. Intresset att delta är därför större än vanligt. Dessutom är det många som tycker att det är ett utmärkt tillfälle att göra samhällsnytta och städa i sin närmiljö samtidigt som det ger ungdomarna god miljöutbildning, säger projektledaren Mårten Heslyk.

Analys av skräpet som hittas

För att få bättre koll på hur det ser ut längs våra kuster ska tio föreningar göra skräpanalyser med statistik över vilken typ av skräp som hittas ned på detaljnivå. Ett tillägg i analysen för i år är munskydd med tanke på den pågående pandemin.
Upplägget för städningen är anpassat utifrån den rådande situationen. Det kommer exempelvis inte att vara några gemensamma samlingar före start eller avslut för städningen utan lagen städar på egen hand uppdelade på olika områden.

Klicka här för lista med deltagande föreningar och områden.

Förra året blev ett rekordår för Städa Sverige med städning i 175 kommuner, 24 299 gula säckar med skräp och 18 717 städande idrottsungdomar. Det gav 6,9 miljoner kronor tillbaka till idrotten.

För ytterligare information, kontakta:
Mårten Heslyk, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-819 20 64, marten.heslyk@stadasverige.se
Anton Hedlund, Projektledare Städa Sverige, mobil 070-683 08 73 anton.hedlund@stadasverige.se

Om Städa Sverige
Städa Sverige är en ekonomisk förening med ideella idrottsförbund som medlemmar. Föreningen har som syfte att bidra till ungdomsidrottens finansiering genom att organisera och erbjuda städuppdrag i utomhusmiljöer. Deltagarna får en utbildning inför arbetet och föreningarna får ersättning sitt arbete.