I lördags genomfördes återigen Strandens Dag, International Coastal Cleanup Day. En dag som arrangerats årligen sedan 30 år tillbaka av Ocean Conservancy, med säte i Washington. I Sverige har idrottens miljöorganisation Städa Sverige arrangerat städningar för tionde året på raken tillsammans med ungdomar från idrottsrörelsen. Totalt deltog 80 föreningar, från Haparanda i norr till Ystad i söder. Precis som tidigare år var Pantamera med och finansierade den nationella insatsen.

80 föreningar med knappt 2 000 ungdomar deltog i den svenska strandstädningen genom Städa Sverige. Prognosen, baserat på inkomna städrapporter, pekar mot att 1 100 gula säckar kommer att ha fyllts med skräp under helgens insats. I säckarna har föreningarna kunna lägga allt från plockad plast till fimpar, men också lite mer udda fynd så som gympaskor från SM i myrfotboll, flaskpost med kvitto från Danmark och en dammsugare.

En av de föreningar som deltog var Storumans Armsport med Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten, i spetsen. Utöver den miljömässiga aspekten är kombinationen med att föreningarna också får en ersättning för sin insats något som Heidi framhåller:
– Att göra något så handfast och enkelt som att plocka skräp och göra den egna närmiljön ren och fin är tillfredsställande. Att det dessutom genererar en intäkt till klubbkassan är så bra att det knappt går att fatta att det är sant, säger Heidi Andersson.

En ersättning på 5 000 kr går till respektive förening och lag och uppfyller deras drömmar. Och på individnivå har deltagarna fått kunskaper för livet:
– Jag är säker på att barn och ungdomar som plockar skräp blir mindre benägna att själva kasta skräp på fel ställen, avslutar Heidi.

För mer information om Strandens Dag och föreningarnas insatser, kontakta projektledare Anton Hedlund, Städa Sverige.
Telefon: 070-683 08 73
E-post: anton.hedlund@stadasverige.se