På lördag är det Strandens Dag och International Coastal Cleanup Day, en dag som mobiliserar ungdomar över hela världen i miljöns tjänst. Efter en sommar med hemester behövs insatsen mer än vanligt. Under fanan #Städamera samlas cirka 2000 ungdomar från 81 idrottsföreningar över hela landet för att plocka skräp ut med sina lokala stränder.

Bakom initiativet #Städamera står Städa Sverige och Pantamera som har haft ett samarbete i 10 år. Under de tio åren har nästan 29 000 föreningsungdomar tillsammans samlat in otroliga mängder skräp. Att det finns än mer skräp att plocka i år råder det ingen tvekan om. Trycket på de svenska sommarorterna har varit ovanligt högt under sommaren och det märks inte minst i nedskräpningen.

– Från populära turistmål på östkusten, Öland och i fjällvärlden kommer rapporter om att kommunerna har fått hantera mycket mer skräp än normalt, säger Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige.

Men föreningssveriges ungdomar engagerar sig och kraftsamlar för en stor insats på lördag. Städningarna sker förstås ute, och i små grupper för att säkerställa en Corona-anpassad städning för alla deltagare.

–Vi är så glada för att dessa ungdomar vill engagera sig. Det visar att det finns ett stort miljöengagemang hos ungdomarna, och en förståelse för hur viktigt det är att vi tar hand om vår natur. Deras insats bidrar inte bara till renare stränder utan också till en ökad medvetenhet kring miljöfrågor och vikten av att återvinna, säger Lil Berger, projektledare Pantamera.

Strategier för framtiden
Det skräp som ungdomarna samlar in sorteras och kategoriseras.Att analysera det insamlade skräpet är en viktig del i arbetet med att minska framtida nedskräpning. Städa Sverige återkopplar statistiken från städningarna till samarbetspartners och kommuner som sedan kan ta arbetet vidare lokalt.

Media är välkomna att delta
Media hälsas välkomna att närvara vid städningen på lördagen den 19 september. Här finns möjlighet att prata med ungdomarna och deras ledare samt att fotografera. För exakt tid och plats kontakta:
Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige
Tel: 070-683 0873

KLicka här för att se föreningar och platser, Strandens Dag 2020

För mer information om städningarna under Strandens Dag kontakta:
Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige
Tel: 070-683 0873

Lil Berger, projektledare, Pantamera
Tel: 070-508 32 32