Älvstädningen utökar och kommer i år ta vattenprover för titta på förekomsten av mikroplast i samband med den årliga städningen. Ett urval av de idrottsföreningar som deltar kommer ta vattenprover i tillägg till att de städar längs älvarna. Syftet är att öka kännedom om mikroplastens förekomst i våra vattendrag.

– Ambitionen är att göra en enklare kartläggning av förekomsten av mikroplaster vid de älvar som städas. Initiativet har delvis som syfte att skapa en pedagogisk koppling till konsekvenser av nedskräpning i våra deltagares närmiljö, något som genomsyrar alla våra städaktiviteter, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Ungefär tio idrottsföreningar, fördelade på de fem älvar som ska städas, kommer att ta vattenprover. I ett samarbete med Marina Läroverket kommer elever sedan analysera proverna som en del i sin undervisning. Kompletterande prover tas i samband med städningarna för professionella labbanalyser. Resultaten publiceras efter den sista Älvstädningen i september.

– Idag finns det en ökande medvetenhet kring mikroplaster samtidigt som kunskapsläget om förekomsten av plastartiklar i våra älvar behöver bli bättre. Om det visar sig finnas mikroplaster i älvarna så tror jag att det kommer att bli en ögonöppnare för många, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum.

Älvstädningen sätter igång den 17-18 augusti i Indalsälven vilket också är årets nytillskott bland älvar. Projektet avslutas i Klarälven/Gullspångsälven den 7-8 september. Till årets initiativ av mikroplastanalys har Älvstädningens utbildningmaterial Älvakademin kompletterats med ett femte avsnitt ”Skräpet som inte syns”.

 

Om Älvstädningen

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får ersättning för sitt arbete.

För mer information kontakta:

Linnéa Grahn, Projektledare, Städa Sverige, linnea.grahn@stadasverige.se, 070 324 29 26

​​Desirée Hylander, Projektledare, Fortum, desiree.hylander@fortum.com, 070 268 5132